News&event Date : 23 April 2021 Print
News & event :: นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

Click for enlarge

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

มีแนวนโยบายที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุด

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทั่วประเทศ และจะทำหน้าที่ด้วย

มาตรฐานแห่งบริการที่ดีที่สุด ในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง

เพื่อให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในดวงใจของประชาชนชาวไทย

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..