Product Date : 01 December 2020 Print
OTC :: Sterlie Gauze Pad

Click for enlarge


ผ้าก๊อซ 8 พับ ชนิดปลอดเชื้อ
ขนาด 2" x 2" (10 ชิ้น/ซอง) 40 ซอง/กล่อง
ขนาด 3" x 3" (10 ชิ้น/ซอง) 40 ซอง/กล่อง
ขนาด 3" x 4" (10 ชิ้น/ซอง) 40 ซอง/กล่อง
ขนาด 4" x 4" (10 ชิ้น/ซอง) 40 ซอง/กล่อง

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..