Product Date : 23 April 2021 Print
NIPRO :: Autoclave Tape

Click for enlarge

Autoclave - Tape

Steam , Class 1 : Process Indicators

 

Presentation              

ม้วนของเทปกาวที่พิมพ์ด้วยแถบเคมีติดต่อกันตลอดแนว

ขนาด    

-  1/2 นิ้วx 60 หลา / ม้วน

-  3/4 นิ้วx 60 หลา / ม้วน

-  1 นิ้ว x 60 หลา / ม้วน

 

Indication                   

ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก เพื่อบอกความแตกต่างของหีบห่อว่าผ่าน

กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยเครื่องอบไอน้ำ (Autoclave)

มาแล้วหรือไม่

 

Use                             

- ดึงเทปกาวจากม้วน Autoclave ตามต้องการ (ประมาณ 3 5 แถบเต็ม

ของแถบสารเคมี) ติดบนหีบห่อ ก่อนนำไปผ่านกระบวนการทำให้

ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ

-  หีบห่อที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว แถบสารเคมีต้อง

ดำตลอดแนวสารเคมีนั้น

 

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..