Product Date : 01 December 2020 Print
OTC :: Sigatricin (ซิกาทริซิน)

Click for enlarge

Sigatricin (ซิกาทริซิน)

ยาอมใช้รักษาโรคติดเชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบในปากและคอ อักเสบในช่องฟาริงค์
ต่อมทอนซิลอักเสบ ขนาดบรรจุ 10เม็ด/ซอง , 50ซอง/กล่อง

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..