Product Date : 23 April 2021 Print
OTC :: Neobun-Gel

Click for enlarge

Neobun-Gel
พลาสเตอร์ปิดบรรเทาปวด กล้ามเนื้อ  
ซองละ 2 ชิ้น + แผ่นปิดด้านบน  
กล่องละ 24 ซอง

 

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..