Product Date : 23 April 2021 Print
NIPRO :: Rely+On Perasafe

Click for enlarge

Indication :
Instrument high level disinfectant / Sterilant
Proven effective against spores , viruses , bacteria  (including mycobacteria) , and fungi

Use :
เตรียมน้ำยา PeraSafe ตามคำแนะนำ ล้างอุปกรณ์ที่จะแช่ให้สะอาด ทำให้แห้งหมาด
แช่อุปกรณ์ในน้ำยา 10 นาที นำเครื่องมือขึ้นล้างด้วยน้ำสะอาดปราศจากเชื้อ
1.  PeraSafe 0.26% (2,600 ppm Peracetic Acid) ทำลายเชื้อระดับ sterilization
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อที่ทำลายยาก เช่น วัณโรค
รวมทั้ง สปอร์ ของแบคทีเรีย ภายในระยะเวลาของการแช่ 10 นาที
2.  PeraSafe 0.13% (1,300 ppm Peracetic Acid) ทำลายเชื้อระดับ High level disinfection
ทำลายเชื้อทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และวัณโรคได้ จนหมดสิ้น และทำลายสปอร์
ของแบคทีเรียได้เกือบหมด ภายใน 10 นาที

การเตรียมน้ำยา PeraSafe 2,600 ppm :
-  เท PeraSafe (16.2 gm)  1 ขวด ในน้ำ 1 ลิตร
หรือเท PeraSafe (81.0 gm)  1 ขวด ในน้ำ 5 ลิตร
-  คนจนได้สารละลายใสสีฟ้า พร้อมใช้งานทันที
-  สีฟ้าจะจางหายไปภายใน 30 นาที ได้เป็นสารละลายใส ไม่มีสี
(สีฟ้า ช่วยให้เห็นการละลายชัดเจน ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ)

การเตรียมน้ำยา PeraSafe 1,300 ppm :  ให้เพิ่มน้ำเป็น 2 เท่า

ข้อควรระวัง : 
-  ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมผงยาโดยตรง
-  ถ้าผง หรือน้ำยากระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง ควรไปพบแพทย์
-  ห้ามรับประทาน

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..