Product Date : 01 December 2020 Print
OTC :: Neobun (Jumbo)

Click for enlarge

Neobun menthol plaster
นีโอบัน พลาสเตอร์ยาบรรเทาปวด  
สรรพคุณ  : ใช้ปิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตามข้อ  
ขนาดใหญ่ 2 แผ่น 8x11

 

นโยบายคุณภาพ บริษัท โอเร็กซ์ เ ..
ประกาศ-มี่พื้นที่อาคารให้เช่า ..